مدیریت امور آموزشی

 

     دکتر یوسف مظاهری   

 

  سمت :

 مدیر امور آموزشی

  تحصیلات :

دکترای تخصصی مهندسی مواد

  شماره تماس :

071-36133960

  دورنگار :

071-36460916

 آدرس پست الکترونیکی:

yousef.mazaheri@shirazu.ac.ir

 

 • دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگ های معرفی دوره ها
 • تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس
 • نظارت بر حسن اجرای آ یین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذی ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان و برآورد نارسایی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • برگزاری آزمون ها، امتحانات ورودی دانشگاه ها
 • تهیه و استفاده از آمار و اطلاعات
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی
 • دریافت لیست پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی از سازمان سنجش آموزش کشور
 • اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی در هر ترم
 • همکاری با دانشکده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • پاسخ گویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات کلیه مقاطع تحصیلی
 • ا بلاغ برنامه های امتحانی برطبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس
 • صدور دانشنامه و گواهی های موقت کلیه مقاطع تحصیلی دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به کمسیون موارد خاص دانشگاهی و استانی
 • ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی کلیه مقاطع تحصیلی دانشجویان به دانشگاه ها و مراکز دولتی
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • دریافت فهرست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

تماس با مدیریت امور آموزشی

 
شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز     

 

 تلفن :36133961

 تلفن : 36133960

 

  دورنگار :  36460916
  پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir   صندوق پستی : 84334- 71946

 

کارکنان مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

آقای دکتر یوسف مظاهری رودبالی

مدیر امورآموزشی دانشگاه

خانم صدف ادریسی

مسئول دفتر

خانم فریبا زندی

معاون 

آقای سهیل شریعت

رئیس امور اداری 

خانم مریم باقری

رئیس اداره ثبت سوابق تحصیلی

آقای مهران زارعیان

رئیس اداره دانش آموختگان

خانم مریم شاهچراغی

کارشناس آموزشی دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده گردشگری و هتلداری

خانم فاطمه حاتمی

کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

خانم زهرا رئیسی

کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

خانم پریسا فرهمند

کارشناس آموزشی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

خانم زهرا رضازاده

کارشناس آموزشی پردیس بین الملل 

خانم مرضیه پندش

کارشناس آموزشی دانشکده هنر و معماری – دانشکده دامپزشکی

خانم سیده زهرا  حسینی

کارشناس آموزشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

خانم لیلا نژادعبدی

کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک – مرکز آموزش عالی آباده - مرکز آموزش عالی استهبان

خانم سهیلا وفائی

کارشناس آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

خانم جمیله زارعی

کارشناس آموزشی دانشکده علوم بخش­ های (زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضی و آمار)

آقای مصطفی منصوری

کارشناس آموزشی دانشکده علوم بخش­ های (شیمی و فیزیک )

آقای سید مهدی هاشمی

کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی عمران و مواد – دانشکده فناوری های نوین– دانشکده الهیات و معارف اسلامی - دانشگاه کازرون

آقای محمد مهدی رضائی

کارشناس آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی– صنعت الکترونیک - یاسوج - هرمزگان

آقای ابوذر کیومرثی

کارشناس آموزشی دانشکده کشاورزی

آقای محمد مهدی پذیرش

تائیدیه مدارک دانش آموختگان

خانم سیما جهان بین

تائیدیه مدارک دانش آموختگان

خانم راضیه شمس الدینی

لغوتعهد آموزش رایگان

 
 

دبیرخانه

آقای محمد علی  حجازی – آقای اصغر محمدی - آقای غلامحسن امامی

بایگانی

آقای مجتبی وفائی سعدی– آقای اسماعیل روحانی تزنگی  – آقای عباس زاهدی

 

 

تماس با مدیریت امور آموزشی

آدرس شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز
تلفن 36460911 - 36133960 - 36133961
دورنگار 36460916
پست الکترونیک viceedu@shirazu.ac.ir
صندوق پستی 7194684334