اختصاص منشی پژوهشی برای دانشجویان نابینا و کم بینا

اختصاص منشی پژوهشی برای دانشجویان نابینا و کم بینا


با توجه به مشکلات دانشجویان نابینا و کم بینا در مقطع تحصیلات  تکمیلی، برای انجام پژوهش های مرتبط با رساله  و لزوم همکاری منشی های پژوهشی در مسیر انجام پژوهش با آنان، دستورالعمل اجرایی تخصیص منشی پژوهشی دانشجویان نابینا و کم بینا، با همکاری؛ معاونت فرهنگی اجتماعی، معاونت پژوهشی و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آماده گردید. این شیوه‌نامه‌ به منظور اجرا و پیگیری توسط معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به دانشکده‌ها ابلاغ گردید.

برای بهره‌مندی از این تسهیلات، دانشجوی نابینا و کم بینا، درخواست منشی پژوهشی خود را از طریق اتوماسیون آموزشی (SESS)  به ID     (mfarhangi) ارسال می نماید. در ادامه معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه این درخواست را پیگیری خواهدنمود.