اطلاعیه دانشگاه شیراز

اطلاعیه دانشگاه شیراز


پیرو ابلاغیه‌ معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درمورد توسعه آموزش حضوری دانشجویان، با در نظرگرفتن شرایط ناپایدار شیوع بیماری کرونا و اوج‌گیری سریع سویه‌ امیکرون در کشور؛ براساس مصوبه‌ی هیئت رئیسه دانشگاه مقرر گردید تصمیم قبلی دانشگاه، مبنی‌بر انجام آموزش الکترونیکی، تا پایان سال۱۴۰۰ ادامه یابد. با این حال، در شرایط فعلی نیز از بیشترین ظرفیت خوابگاهی، با رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی استفاده خواهد شد. گفتنی‌ست، درحال حاضر، بیش‌از ۱۳۰۰دانشجو در خوابگاه‌های دانشگاه ساکن هستند.

 بر این اساس، علاوه‌بر لزوم رعایت مفاد شیوه نامه‌ی آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ که در ابتدای این نیم‌سال تحصیلی اعلام گردید؛ اجرای موارد زیر همچنان الزامی است:

  • کلیه‌ دروس نظری، در تمامی مقاطع تحصیلی تا پایان سال۱۴۰۰، به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود؛
  • ارائه‌ کلاس‌های درس عملی، کارگاهی و بخش عملی در سطح عملی-نظری که با تأیید شورای بخش امکان اجرای الکترونیکی ندارند، منوط به ارائه‌ شیوه‌نامه‌ اجرایی از طرف بخش و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به‌صورت حضوری ارائه می‌شود. در این موارد پس از دریافت مجوز ازسوی بخش، با بازه‌ی زمانی مناسب به دانشجویان مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد؛
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی که برای انجام بخش عملی پایان‌نامه‌ خود باید در دانشگاه حضور پیدا کنند، می‌توانند درخواست خود را از طریق استاد راهنما به شورای بخش ارسال نمایند تا پس از طی فرآیند مربوطه، بتوانند از خوابگاه استفاده کنند؛
  • تزریق هر سه دوز واکسن کووید۱۹ و داشتن کارت دیجیتالی واکسن کرونا برای ورود به دانشگاه و استفاده از خدمات آموزشی برای تمامی دانشجویان الزامی است؛
  • توسعه‌ی آموزش حضوری دانشگاه در سال۱۴۰۱، براساس شرایط کشور و اولویت سلامت دانشجویان، در اسفندماه ۱۴۰۰ مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت؛
  • امید است با بهبود شرایط و با در نظرگرفتن اولویت دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سپس دروس عملی دانشجویان کارشناسی، در اولین فرصت ممکن شاهد از سرگیری آموزش حضوری، به‌صورت مرحله‌ای باشیم.
  • دانشجویان عزیز اطمینان داشته باشند، هرگونه تصمیم درخصوص آموزش حضوری، قبلاً به‌صورت مقتضی به اطلاع آنان خواهد رسید.

 

روابط عمومی دانشگاه شیراز