انتصاب سه تن از مدیران آموزشی دانشگاه

انتصاب سه تن از مدیران آموزشی دانشگاه


طی احکامی جداگانه ازسوی دکتر مسلم باقری، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز، دکتر رضا قاسمی، عضو هیأت‌علمی دانشکده کشاورزی از تاریخ ۱۶/11/1400 به سمت سرپرست مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز؛ دکتر الهام حیدری، عضو هیأت‌علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، از تاریخ 17/11/1400 به سمت سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و دکتر علی‌اصغر چالمه، عضو هیأت‌علمی دانشکده دامپزشکی، از تاریخ 17/11/1400 به سمت سرپرست مدیریت امور آموزشی دانشگاه منصوب شدند.

همچنین در نامه‌هایی جداگانه، ازسوی سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از زحمات و تلاش‌های مدیران سابق این حوزه تقدیر شد.