انتصاب مدیر جدید دفتر استعدادهای درخشان با حکم معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

انتصاب مدیر جدید دفتر استعدادهای درخشان با حکم معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز


جناب آقای دکتر افشاری فر معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز،ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های صادقانه و ارزنده جناب آقای دکتر رضایی، طی حکمی، جناب آقای دکتر محسن محمدی،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک  را با توجه به مراتب تعهد و شایستگی ایشان به عنوان مدیر دفتر استعداد های درخشان منصوب  کردند.

موفقیت ایشان را در این مسئولیت از خداوند منان آرزومندیم.