نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی آموزه های کاربردی حقوق

دوره آموزشی آموزه های کاربردی حقوق


 

هزینه ثبت نام 4,000,000  ریال می باشد که باید به شماره حساب(بانک ملت5698759782 
با شناسه  2400080239167  به نام  "حساب وجوه حاصل از درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز" واریز گردد

توضیحات تکمیلی: واریز وجه ثبت نام کارگاه از طریق همراه بانک ملت و همراه بانک ملی و یا از طریق عابر بانک ملت امکان پذیر می باشد.

 

ستاد طرح توانمند سازی اعضای هیأت علمی استان فارس برگزار می کند:

دوره  " آموزه های کاربردی حقوق"

مدرسین: دکتر فضل اله فروغی و دکتر حجت مبین (اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز)

زمان: سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 خردادماه از ساعت 8الی 12

لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز:

Sufa.shirazu.ac.ir

لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:

https://education.shirazu.ac.ir/ptl

شرکت اعضای هیات علمی متقاضی دوره از استان فارس بصورت حضوری الزامی است.