نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی موردکاوی

دوره آموزشی موردکاوی


 

این دوره رایگان می باشد.

مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز با همکاری دانشگاه بجنورد  و مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می کند:

دوره آموزشی مجازی کشوری"مورد کاوی : روش یادگیری مشارکت محور  "

مدرس:  دکتر محمد شیخ زاده (رئیس دانشگاه بجنورد و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی)

زمان: شنبه  19 اسفندماه 1402

از ساعت 16 الی 18

 

لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز:

Sufa.shirazu.ac.ir

لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:

https://education.shirazu.ac.ir/plm