دوره حضوری روش ها و فنون تدریس

دوره حضوری روش ها و فنون تدریس


معاونت آموزشی دانشگاه شیراز با همکاری ستادطرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان فارس برگزار می کند:
دوره حضوری روش ها و فنون تدریس  
?? مدرسین: دکتر رحمت اله مرزوقی، دکتر فهیمه کشاورزی
?? زمان: چهارشنبه و پنجشنبه ۲۳ و ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۱
?? مکان: ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز، سالن کنفرانس دکتر مصطفوی
?? ثبت نام:
 از طریق سامانه اداری مالی سوفا
ضمناً یادآوری میگردد دوره دارای امتیاز فرهنگی می باشد