نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره های توانمندسازی

دوره های توانمندسازی


 

 
   
 
نشست حرفه ای اعضای هیات علمی  
   
   
ضوابط و مقررات دانشگاهی دانش پژوهی دانشگاهی (ویژه دانشگاه شیراز)
   
روش و مدیریت تحقیق (کشاورزی و دامپزشکی) مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی
   
موردکاوی : روش یادگیری مشارکت محور کاربرد هوش مصنوعی و نگارش درآن در چاپ مقالات
   
استراتژی کسب شهرت حرفه ای مهارت ارتباط یا دانشجو
   
کاربرد شعر و ادبیات در تدریس و یادگیری تحول عشق
   
طراحی و اجرای کلاس معکوس 2 تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در آموزش
   
روش و مدیریت تحقیق علوم انسانی طراحی و اجرای کلاس معکوس 1
   
تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی مدیریت رفتارهای خود آسیب رسان
   
آموزش از طریق هنر اکوسیستم نوۀوری و تجاری سازی فناوری
   
مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی سومین نشسیت حرفه ای اعضای هیات علمی
   
اخلاق حرفه ای ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
   
طراحی و اجرای دوره های تدریس هیبریدی روش و مدیریت تحقیق (گروه مهندسی، علوم وهنر و معمای)
   
منش استادی (شاگردپروری) ضوابط و مقررات دانشگاهی
   
فنون مشاوره و مهارتهای ارتباط با دانشجو طراحی طرح درس و محتوای دوره
   
مدیریت رفتارهای خود آسیب رسان آموزه های کاربردی حقوق
   
فرسودگی شغلی دومین نشست حرفه ای (دکتر سید محسن تقوی)