مدیریت امور آموزشی

مدیریت امور آموزشی


 

کارکنان مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

آقای دکتر یوسف مظاهری رودبالی

مدیر امورآموزشی دانشگاه

خانم صدف ادریسی

مسئول دفتر

خانم فریبا زندی

معاون 

آقای سهیل شریعت

رئیس امور اداری 

خانم مریم باقری

رئیس اداره ثبت سوابق تحصیلی

آقای مهران زارعیان

رئیس اداره دانش آموختگان

خانم مریم شاهچراغی

کارشناس آموزشی دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده گردشگری و هتلداری

خانم فاطمه حاتمی

کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

خانم زهرا رئیسی

کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

خانم پریسا فرهمند

کارشناس آموزشی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

خانم زهرا رضازاده

کارشناس آموزشی پردیس بین الملل 

خانم مرضیه پندش

کارشناس آموزشی دانشکده هنر و معماری – دانشکده دامپزشکی

خانم سیده زهرا  حسینی

کارشناس آموزشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

خانم لیلا نژادعبدی

کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک – مرکز آموزش عالی آباده - مرکز آموزش عالی استهبان

خانم سهیلا وفائی

کارشناس آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

خانم جمیله زارعی

کارشناس آموزشی دانشکده علوم بخش­ های (زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضی و آمار)

آقای مصطفی منصوری

کارشناس آموزشی دانشکده علوم بخش­ های (شیمی و فیزیک )

آقای سید مهدی هاشمی

کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی عمران و مواد – دانشکده فناوری های نوین– دانشکده الهیات و معارف اسلامی - دانشگاه کازرون

آقای محمد مهدی رضائی

کارشناس آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی– صنعت الکترونیک - یاسوج - هرمزگان

آقای ابوذر کیومرثی

کارشناس آموزشی دانشکده کشاورزی

آقای محمد مهدی پذیرش

تائیدیه مدارک دانش آموختگان

خانم سیما جهان بین

تائیدیه مدارک دانش آموختگان

خانم راضیه شمس الدینی

لغوتعهد آموزش رایگان

 
 

دبیرخانه

آقای محمد علی  حجازی – آقای اصغر محمدی - آقای غلامحسن امامی

بایگانی

آقای مجتبی وفائی سعدی– آقای اسماعیل روحانی تزنگی  – آقای عباس زاهدی

 

 

تماس با مدیریت امور آموزشی

آدرس شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز
تلفن 36460911 - 36133960 - 36133961
دورنگار 36460916
پست الکترونیک viceedu@shirazu.ac.ir
صندوق پستی 7194684334