مدیریت امور آموزشی – آیین نامه ها

مدیریت امور آموزشی – آیین نامه ها


 

 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی و دکتری حرفه ای  ورودی 93 تا 96 (به روز رسانی  آذر 99)

 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ،  کارشناسی  و دکتری حرفه ای  ورودی های 97 به بعد (به روز رسانی  آذر 99)

آیین نامه تحصیل همزمان استعدادهای درخشان

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی 

بخشنامه نظام وظیفه 

نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر 

نقل و انتقال دانشجویان اعضا هیات علمی دانشگاه 

مرخصی بدون احتساب بارداری و حضانت کودک 

دستورالعمل ثبت نام مقطع کارشناسی سال تحصیلی 1399

دستورالعمل ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1399

دستورالعمل ثبت نام مقطع دکتری  سال تحصیلی 1399

دستور العمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان 

اصلاحیه دستور العمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان