نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی1

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی1


 

     دکتر مسلم باقری   

 

  مرتبه علمی:

 دانشیار

  تحصیلات :

دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی

  شماره تماس :

071-36286420

  دورنگار :

071-36286420

 آدرس پست الکترونیکی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

viceaca@shirazu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی:
 
  •  دکتری تخصصی
رشته مدیریت منابع انسانی
دانشگاه تهران (ایران)
سال 1387 تا 1391 طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی صنعت گردشگری کشور
 
  •  کارشناسی ارشد
رشته معارف اسلامی و مدیریت 
دانشگاه امام صادق علیه السلام (ایران)
سال 1381 تا 1387 تاثیر سبک رهبری سازمان برتعهد منابع انسانی