معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 

دکتر مسلم باقری

مرتبه علمی : دانشیار 

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی

 

آدرس پست الکترونیکی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

viceaca@shirazu.ac.ir

 

تلفن تماس: 36286420-071

دورنگار (فاکس): 36286420-071

[سوابق تحصیلی]

 دکتری تخصصی

رشته مدیریت منابع انسانی
تهران (ایران)
سال 1387 تا 1391 طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی صنعت گردشگری کشور

 کارشناسی ارشد

رشته معارف اسلامی و مدیریت 
امام صادق علیه السلام (ایران)
سال 1381 تا 1387 تاثیر سبک رهبری سازمان برتعهد منابع انسانی
   

          

 

شمار تماس: 36286420 071

دورنگار: 36286420 071

آدرس پست الکترونیکی: Viceaca@shirazu.ac.ir