نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاربرد شعر و ادبیات در تدریس و یادگیری

کاربرد شعر و ادبیات در تدریس و یادگیری


 

 

هزینه ثبت نام 5،000،000 ریال می باشد که باید به شماره حساب(بانک مرکزیبه شماره شبای IR530100004001071603020506

با شناسه  339071658115100161400285037101   به نام  "حساب وجوه حاصل از درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز" به صورت پایا یا ساتنا واریز گردد

 

مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز برگزار می کند:

دوره آموزشی هیبریدی کشوری" کاربرد شعر و ادبیات در تدریس و یادگیری "

مدرسین:

دکتر محمد یوسف نیری (استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز)

دکتر محمدرضا امینی (دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز)

زمان: چهارشنبه و پنج شنبه  2 و 3  اسفندماه 1402

از ساعت 8 صبح الی 12

محل برگزاری : ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز، سالن کنفرانس دکتر مصطفوی

 

لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز:

Sufa.shirazu.ac.ir

لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:

https://education.shirazu.ac.ir/uplt

شرکت اعضای هیئت علمی متقاضی کارگاه از استان فارس بصورت حضوری الزامی است.

 

 

 

هزینه ثبت نام 5،000،000 ریال می باشد که باید به شماره حساب(بانک مرکزیبه شماره شبای IR530100004001071603020506

با شناسه  339071658115100161400285037101   به نام  "حساب وجوه حاصل از درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز" به صورت پایا یا ساتنا واریز گردد

 

مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز برگزار می کند:

دوره آموزشی هیبریدی کشوری" کاربرد شعر و ادبیات در تدریس و یادگیری "

مدرسین:

دکتر محمد یوسف نیری (استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز)

دکتر محمدرضا امینی (دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز)

زمان: چهارشنبه و پنج شنبه  2 و 3  اسفندماه 1402

از ساعت 8 صبح الی 12

محل برگزاری : ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز، سالن کنفرانس دکتر مصطفوی

 

لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز:

Sufa.shirazu.ac.ir

لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:

https://education.shirazu.ac.ir/uplt

شرکت اعضای هیئت علمی متقاضی کارگاه از استان فارس بصورت حضوری الزامی است.