راهنمای نشست

 

 
معاونت آموزشی دانشگاه شیراز با همکاری دفتر توانمندسازی اعضای هیات علمی استان فارس برگزار می کند:
 
دوره هیبریدی «نشست حرفه ای اعضای هیات علمی »
 
مدرس: دکتر سید محسن تقوی (استاد دانشگاه شیراز)
 
زمان:چهارشنبه 3 خردادماه 1402 از ساعت 9الی 12
لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز: 
https://sufa.shirazu.ac.ir/
لینک ثبت نام دانشگاه های منطقه 7:
https://education.shirazu.ac.ir/exp2
 

لینک شرکت در دوره پس از ثبت نام برای متقاضیان ارسال خواهد شد.

نشست اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور

زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.