آیین نامه ها - تحصیلات تکمیلی

آیین نامه ها - تحصیلات تکمیلی


آیین نامۀ کارشناسی ارشد (آموزشی ـ پژوهشی) ورودی های قبل از سال 94

 آیین نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد شیوۀ آموزش محور قبل از سال 94

 خلاصه آیین نامه کارشناسی ارشد دانشجویان وروی94به بعد (متن کامل آیین نامه)

 آیین نامه کارشناسی ارشد آموزش محور دانشجویان ورودی 94 به بعد

 آیین نامه کارشناسی ارشد دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 آیین نامۀ پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان( ممتازین ) در دورۀ کارشناسی ارشد

 آیین نامۀ پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان( ممتازین ) در دورۀ دکتری

شیوه نامه اجرایی فرصت  تحقیقاتی داخل و خارج از کشور دانشجویان مقطع دکتری  (جدید)

     *  فرم های پیوست فرصت تحقیقاتی      راهنمای فرصت تحقیقاتی داخل   *راهنمای فرصت تحقیقاتی خارج از کشور 

 دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی مصوبه مورخ 23 /12/93وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

 دستورالعمل نوگشایی و ایجاد رشته و فرم های مربوطه (WORD) (PDF)

 کتاب آیین نامه های آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشاندر دوره تحصیلی دکتری به شیوه استاد محور

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشاندر دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شیوه استاد محور

 آیین نامه یک پارچه  مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1402 

 شیوه نامه اجرایی آیین نامه یک پارچه  مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1402