نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانشگاهیان دانشگاه شیراز از شرکت افزار کیمیای فارس

بازدید دانشگاهیان دانشگاه شیراز از شرکت افزار کیمیای فارس


مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش دانشگاه به اتفاق جمعی از مدیران آموزشی و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه شیراز از شرکت افزار کیمیای فارس بازدید کردند و در نشست مشترکی با مسؤولان شرکت افزار کیمیای فارس درخصوص ارتقای تعامل دانشگاه با مراکز صنعتی برای انجام دوره‌های کارآموزی، هدایت شغلی و بورسیه صنعتی دو مجموعه گفت‌وگو و تبادل‌نظر کردند.