نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی مدیران با عنوان تفکر سیستمی

برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی مدیران با عنوان تفکر سیستمی


دومین جلسه مرکز توانمندسازی مدیران دانشگاهی با عنوان « تفکر سیستمی » در تاریخ  23 خردادماه 1403، در سالن شماره 1 طبقه 7 ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز با حضور 36 نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ شیراز با ارائه آقای دکتر کاظم عسکری فر (دانشیار دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز) برگزار گردید.

دکتر عسکری فر در این دوره به بیان سرفصل های زیر پرداختند:

  • تاریخچه ورود مباحث سیستمی در اداره سازمانها
  • تاریخچه و منشا تفکر سیستمی
  • مفهوم و ضرورت تفکر سیستمی
  • نگاه جزئی نگر در مقابل نگاه کل نگر در سیستم
  • درک مرز سیستم، روابط درونی و محیطی سازمان
  • درک مفهوم وابستگی به مسیر در سیستمها