نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره "طراحی و اجرای کلاس معکوس راهکاری جدید برای آموزش های دانشگاهی"

برگزاری دوره "طراحی و اجرای کلاس معکوس راهکاری جدید برای آموزش های دانشگاهی"


 

دوره مجازی  " طراحی و اجرای کلاس معکوس راهکاری جدید برای آموزش های دانشگاهی "

مدرس:

دکتر رضا مستوفی زاده قلمفرسا (استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز )

زمان:

چهارشنبه 20 دیماه 1402   از ساعت 8 الی 12

لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز:

Sufa.shirazu.ac.ir

لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:

https://education.shirazu.ac.ir/difc