نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره مدیریت رفتارهای خودآسیب رسان

برگزاری دوره مدیریت رفتارهای خودآسیب رسان


مرکز تعالی تدریس و ستاد طرح دانش‌افزایی اعضای هیأت‌علمی با همکاری مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز دوره‌ی آموزشی « مدیریت رفتارهای خودآسیب رسان » را در دو گروه در تاریخ های 29 آبان ماه و 8 آذرماه به مدت 2 ساعت جهت اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه 7 کشور برگزار نمود.