دانش آموختگان

دانش آموختگان


 

 

پرتال تهیه مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه شیراز

 مدارک لازم جهت دریافت گواهی موقت فارغ التحصیلی  

نحوه پرینت کارنامه غیر رسمی 

جدول هزینه تحصیلی  

شرایط دریافت مدارک المثنی

مدارک لازم جهت دریافت اصل دانشنامه و ریزنمرات   

مدارک مورد نیاز جهت ارسال مدارک به دانشگاه های خارج از کشور

 

برای ثبت نام وپیگیری اینجا راکلیک کنید.

 

 

 
 

 

 

 

 تلفن : 15-13-11-10-36460909

 دورنگار :  36460916

 

پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir 

 صندوق پستی : 84334- 71946