نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی ضوابط و مقررات دانشگاهی

دوره آموزشی ضوابط و مقررات دانشگاهی


 

 

    دوره  فقط حضوری برگزار می گردد

 

هزینه ثبت نام 5/500/000ریال می باشد که باید به شماره حساب(بانک مرکزیبه شماره شبای IR530100004001071603020506

با شناسه  339071658115100161400285037101   به نام  "حساب وجوه حاصل از درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز" به صورت پایا واریز گردد

 

مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه های استان فارس برگزار می کند:

دوره " ضوابط و مقررات دانشگاهی"

مدرس:

دکتر محمد حسین ستایش (استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز)

دکتر فضل اله فروغی (دانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز)

دکتر رضا قاسمی (استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز)

دکتر بهرام همتی نژاد (استاد دانشکده علوم دانشگاه شیراز)

 

زمان: سه شنبه و چهارشنبه 12 و 13 تیرماه  1403  از ساعت 8 صبح لغایت 14

 

لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز:

https://sufa.shirazu.ac.ir

لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:

https://education.shirazu.ac.ir/unr3