نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی هیبریدی کشوری- کاربرد شعر و ادبیات در تدریس و یادگیری -

دوره آموزشی هیبریدی کشوری- کاربرد شعر و ادبیات در تدریس و یادگیری -


مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز برگزار می کند:

دوره آموزشی هیبریدی کشوری*" کاربرد شعر و ادبیات در تدریس و یادگیری "*

مدرسین:

*دکتر محمد یوسف نیری (استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز)

دکتر محمدرضا امینی (دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز)*

زمان: *چهارشنبه و پنج شنبه  2 و 3  اسفندماه 1402*

*از ساعت 8 صبح الی 12*

محل برگزاری : *ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز، سالن کنفرانس دکتر مصطفوی*

لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز:

Sufa.shirazu.ac.ir

لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:

https://education.shirazu.ac.ir/uplt

*شرکت اعضای هیئت علمی متقاضی کارگاه از استان فارس بصورت حضوری الزامی است.*