دوره حضوری ضوابط و مقررات دانشگاهی

دوره حضوری ضوابط و مقررات دانشگاهی


معاونت آموزشی دانشگاه شیراز با همکاری ستادطرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان فارس برگزار می کند:
دوره حضوری ضوابط و مقررات دانشگاهی  
?? مدرسین: دکتر سیدمحسن تقوی، دکتر محمدحسین ستایش، دکتر فضل اله فروغی
?? زمان: یکشنبه و دوشنبه ۲۰ و ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱
?? مکان: ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز، سالن کنفرانس دکتر مصطفوی
?? ثبت نام: 
 از طریق سامانه اداری مالی سوفا
ضمناً یادآوری میگردد دوره دارای امتیاز فرهنگی می باشد