نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای دوره آموزشی ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

راهنمای دوره آموزشی ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی


 

 

 

هزینه ثبت نام 5,000,000  ریال می باشد که باید به شماره حساب(بانک مرکزیبه شماره شبای IR530100004001071603020506

با شناسه  339071658115100161400285037101   به نام  "حساب وجوه حاصل از درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز" به صورت پایا واریز گردد

 

مرکز تعالی تدریس دانشگاه شیراز با همکاری ستاد طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی  با همکاری معاونت آموزشی برگزار می کند:

دوره  هیبریدی " ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان "

مدرس: دکتر محبوبه البرزی  (دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز )

زمان: سه شنبه و چهار شنبه 21 و 22 شهریورماه  از ساعت 8 الی 13

لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز:

Sufa.shirazu.ac.ir

لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:

https://education.shirazu.ac.ir/ear

شرکت اعضای هیات علمی متقاضی دوره از استان فارس بصورت حضوری الزامی است.