نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روش و مدیریت تحقیق (گروه های کشاورزی و دامپزشکی)

روش و مدیریت تحقیق (گروه های کشاورزی و دامپزشکی)


 

 

 

هزینه ثبت نام 5/500/000ریال می باشد که باید به شماره حساب(بانک مرکزیبه شماره شبای IR530100004001071603020506

با شناسه  339071658115100161400285037101   به نام  "حساب وجوه حاصل از درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز" به صورت پایا واریز گردد

 

مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه های استان فارس برگزار می کند:

دوره  هیبریدی " روش و مدیریت تحقیق (گروه های کشاورزی و دامپزشکی) "

مدرس:

دکتر حمیدرضا پور قاسمی (استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز)

 

زمان: چهارشنبه و پنج شنبه   12  و 13  اردیبهشت ماه 1403  از ساعت 8 صبح

 

لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز:

Sufa.shirazu.ac.ir

لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:

https://education.shirazu.ac.ir/arm

 

شرکت اعضای هیات علمی متقاضی دوره از استان فارس بصورت حضوری الزامی است.