نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طراحی و اجرای کلاس معکوس، راهکاری جدید برای آموزشهای دانشگاهی

طراحی و اجرای کلاس معکوس، راهکاری جدید برای آموزشهای دانشگاهی


 

ظرفیت دوره تکمیل شده است لطفا جهت ثبت نام در دومین گروه نام نویسی بفرمایید.

هزینه ثبت نام 3،000،000 ریال می باشد که باید به شماره حساب(بانک مرکزیبه شماره شبای IR530100004001071603020506

با شناسه  339071658115100161400285037101   به نام  "حساب وجوه حاصل از درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز" به صورت پایا یا ساتنا واریز گردد

 

مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز برگزار می کند:

دوره  مجازی" طراحی و اجرای کلاس معکوس، راهکاری جدید برای آموزش‌های دانشگاهی"

مدرس:دکتر رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا (استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز)

زمان: چهارشنبه  20 دیماه 1402

از ساعت 8 صبح الی 12

لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز:

Sufa.shirazu.ac.ir

لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:

https://education.shirazu.ac.ir/difc