قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97


به اطلاع می رساند که زمان ثبت نام اینترنتی دانشگاه شیراز از تاریخ دوشنبه مورخ 19/۶/۹۷ تا پنج شنبه مورخ 22/۶/۹۷ می باشد. ضمنا شروع کلاسها، شنبه 24 شهریورماه می باشد

همچنین پذیرفته شدگان پردیس دانشگاه جهت ثبت نام به سایت suid.shirazu.ac.ir مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که اطلاعیه تکمیلی متعاقباً از طریق سایت دانشگاه شیراز به آدرس http://www.shirazu.ac.ir اعلام می گردد.