مدیر-تحصیلات تکمیلی

مدیر-تحصیلات تکمیلی


 

دکتر رضا قاسمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری تخصصی خاکشناسی

ghasemif@shirazu.ac.ir

 

برای مشاهده رزومه دکتر رضا قاسمی اینجا را کلیک کنید.

 

 

  شماره تماس:۳۶۲۸۶۴۲۴ 
 دورنگار: ۳۶۲۸۶۴۲۵  آدرس پست الکترونیکی: Grasch@shirazu.ac.ir