نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه های استان فارس برگزار می کند

مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه های استان فارس برگزار می کند


مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه های استان فارس برگزار می کند

*دوره " مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی "

مدرسین:

دکتر هاجر ستوده (استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

دکتر حمیدرضا پور قاسمی (استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز)

دکتر مهدی اسکروچی  (دانشیار دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز)

دکتر مریم یقطین (استادیار مرکز ISC

زمان:  چهارشنبه و پنج شنبه   30 و 31 خردادماه 1403  از ساعت 8 صبح*

لینک ثبت نام دانشگاه شیراز:

sufa.shirazu.ac.ir

لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:

https://education.shirazu.ac.ir/manage

شرکت اعضای هیات علمی متقاضی دوره از استان فارس بصورت حضوری الزامی است.