معرفی واحد - مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش

معرفی واحد - مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش


 

 

معرفی:

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش زیر مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه شیراز می باشد. وظایف اصلی این مدیریت، برنامه ریزی و توسعۀ مداوم برنامه های آموزشی در جهت سیاستهای کلان ملّی و منطقه ای حاکم بر نظام آموزش عالی کشور است. در این راستا مجموعه فعالیت هایی در حوزه پایش و بازنگری برنامه های آموزشی، بازنگری و طراحی مستمر رشته ها و برنامه های درسی بر اساس نیازهای جامعه و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه در جهت رشد قابلیت های آموزشی، پژوهشی و رهبری آموزشی آنان، انجام می دهد. بنابراین، دفتر برنامهریزی و توسعه آموزش به منزله بازوی تصمیمسازی و برنامهریزی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در راستای بهبود فرآیند آموزش و در نتیجه ارتقای رتبه دانشگاه در این حوزه عمل می کند.

وظایف:

وظایف مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش در سه حوزه قلمرو تفکیک می باشد که عبارتند از:

برنامه درسی و آموزشی:

 1. توجه به توسعه رشته گرایش های مختلف در راستای تقویت رویکرد بومی و دینی به علم و فناوری
 2. آسیب شناسی و برنامه ریزی در توسعه رشته گرایش های جدید و بین رشته ای براساس نیاز جامعه و جهت گیری علم وفناوری کشور
 3. آسیب شناسی و برنامه‌ریزی جهت بازنگری در سرفصل دروس، حذف، ادغام، جایگزینی و تغییر دروس و منابع رشته‌های موجود در کلیه مقاطع تحصیلی در راستای روزآمدی و کاربردی بودن
 4. بررسی درخواست‌های مربوط به ایجاد و اجرای رشته‌ها و گرایش‌های جدید، تغییر نام گروه‌های آموزشی، تغییر عنوان رشته‌ها و گرایش‌های موجود، بازنگری برنامه‌های درسی، حذف، ادغام، جایگزینی و تغییر دروس و منابع رشته‌های موجود در کلیه مقاطع تحصیلی
 5. برنامه ریزی اجرای دوره های کهاد و مهاد مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 6. ایجاد بانک برنامه های درسی دانشگاه و کنترل مداوم به روزرسانی ها
 7. بررسی دوره ای برنامه های مصوب ازسایت وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با هدف استخراج و کنترل سرفصلهای بازنگری شده یا جدید
 8. کنترل برنامه های درسی زیربط و وضعیت دروس در برنامه ها
 9. ثبت اطلاعات رشته گرایش ها در پورتال وزارت علوم

توسعه حرفه ای:

 1. توانمندسازی حرفه ای و دانش افزایی اعضای هیات علمی از طریق مرکز تعالی تدریس
 2. توانمندسازی حرفه ای و دانش افزایی دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی به ویژه در حوزه تدریس
 3. پشتیبانی از اساتید جوان و جدیدالاستخدام
 4. برنامه ریزی جهت ارتقاء توان مدیریتی و کارآفرینی اعضای هیات علمی

ارزیابی آموزشی:

 1. آسیب شناسی و طراحی فرآیندها و شاخص‌های ارزیابی آموزشی اعضای هیئت‌علمی جهت تعالی آموزش و بازبینی دوره‌ای این شاخص‌ها
 2. ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید و استفاده از نتایج ارزشیابی اعضای هیئت‌علمی
 3. آسیب شناسی و بازنگری فرآیند انتخاب استاد نمونه آموزشی و انجام امور مرتبط با آن
 4. تهیه آمار و گزارشات مرتبط با ارزیابی های آموزشی