نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منوی دوره های آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی

منوی دوره های آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی


                    

 

   
استراتژی کسب شهرت حرفه ای (برند سازی شخصی) مورد کاوی (روش یادگیری مشارکت محور    
       
       
کاربرد شعر و ادبیات در تدریس و یادگیری تحول عشق مهارت ارتباط با دانشجو  
       
 
طراحی و اجرای کلاس معکوس،راهکاری جدید برای آموزشهای دانشگاهی

دومین دوره طراحی واجرای کلاس معکوس

راهکاری جدید برای آموزشهای دانشگاهی

تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در آموزش   
       
 
       
روش و مدیریت تحقیق (گروه علوم انسانی، علوم تربیتی، علوم انسانی) روش و مدیریت تحقیق (گروه کشاورزی و دامپزشکی) کاربرد هوش مصنوعی در نگارش و چاپ مقالات  
       
 
       
اکوسیستم نوآوری و تجاری سازی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی مدیریت رفتارهای خود آسیب رسان  
       
 

 

دوره آموزشی مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی

 

دوره آموزش از طریق هنر

 

سومین نشست حرفه ای اعضای هیات علمی

 
       
 

 

دوره آموزشی روش و مدیریت تحقیق مهندسی

 

 

 دوره آموزشی اخلاق حرفه ای تدریس

 

دوره آموزشی ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان

 

 
 
دوره آموزشی منش استادی (شاگردپروری) دوره آموزشی طراحی و اجرای دوره های  تدریس هیبریدی

 

دوره آموزشی ضوابط و مقررات دانشگاهی
 

 
       
 
       
دوره آموزشی آموزه های کاربردی حقوق دوره آموزشی طراحی  طرح درس و محتوای دوره

دوره آموزشی فنون مشاوره و مهارتهای ارتباط با دانشجویان

 

 

 

 

 

دوره آموزشی مسئولیت پذیری اجتماعی

دوره آموزشی فرسودگی شغلی نشست حرفه ای اعضای هیات علمی  
 
دوره آموزشی تکنیک های ارزیابی اثربخش دستاوردهای یادگیری

 

دوره آموزشی روش و مدیریت تحقیق (گروه علوم انسانی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی)
 

دوره آموزشی آشنایی با آیین نامه پایه های تشویقی