نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهارت ارتباط با دانشجو

مهارت ارتباط با دانشجو


 

هزینه ثبت نام 4،000،000 ریال می باشد که باید به شماره حساب(بانک مرکزیبه شماره شبای IR530100004001071603020506

با شناسه  339071658115100161400285037101   به نام  "حساب وجوه حاصل از درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز" به صورت پایا یا ساتنا واریز گردد

 

مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز برگزار می کند:

دوره آموزشی حضوری " مهارت ارتباط با دانشجو "

مدرسین:

دکتر محبوبه البرزی (دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز)

دکتر ستاره شجاعی (دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز)

دکتر محمد حسن کریمی (استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز)

دکتر قربان همتی علمدارلو (دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز)

زمان: چهارشنبه 16 اسفندماه 1402

از ساعت 8 صبح الی 14

محل برگزاری : ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز، سالن کنفرانس دکتر مصطفوی

 

لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز:

Sufa.shirazu.ac.ir

لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:

https://education.shirazu.ac.ir/csc