نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هشتمین نشست تحول و حکمرانی آموزش عالی

هشتمین نشست تحول و حکمرانی آموزش عالی


هشتمین نشست تحول و حکمرانی آموزش عالی
تحول و حکمرانی آموزش عالی
ارائه دهنده ها: 
دکتر مسلم باقری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز
دکتر مسلم علی محمدلو  استاد مدیریت دانشگاه شیراز
سه شنبه ۱۵ اسفندماه ساعت ۱۴ الی ۱۶
لینک شرکت در جلسه
برگزار کننده: هیئت اندیشه ورز ستاد علم و فناوری استان فارس