نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات علمی-اساتید نمونه آموزشی-شرایط و ضوابط

هیات علمی-اساتید نمونه آموزشی-شرایط و ضوابط


باسمه تعالی

بخشنامه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اجرایی سازی شیوه‌نامه انتخاب سرآمدان آموزشی

(ویژه انتخاب سرآمدان آموزشی سال تحصیلی 1401-1402)

مقدمه

در اجرای تبصره 2 ماده 7 و اجرایی سازی ماده 14 شیوه‌نامه انتخاب سرآمدان آموزشی به شماره سند عتف – ش – 2211 این بخشنامه توسط معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت انتخاب سرآمدان آموزشی سال تحصیلی 1401-1402 به کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ می‌شود.

ماده : اختصارات

وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شیوه‌نامه: منظور شیوه‌نامه انتخاب سرآمدان آموزشی ابلاغی در نامه شماره 377628/2 مورخ 15/12/1401

بخشنامه: منظور بخشنامه معاونت آموزشی وزارت  جهت اجرایی سازی ماده 14 و تبصره 2 ماده 7

مؤسسه: کلیۀ دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عضو هیئت علمی: عضو هیئت علمی پیمانی یا رسمی مؤسسه

ماده 2: الزامات ارزیابی و اجرایی سازی شیوه‌نامه

1-2- مؤسسات موظف می‌باشند در کمیته انتخاب سرآمدان آموزشی مؤسسه موضوع ماده 6 شیوه‌نامه، دستورالعمل جزئیات انتخاب  سرآمدان آموزشی در سطح مؤسسه را منطبق با شرایط مندرج در شیوه‌نامه تدوین و جهت اجرا به اعضاء هیئت‌علمی مؤسسه اطلاع‌رسانی وابلاغ نمایند.

2-2- در جدول پیوست شماره 1 شیوه‌نامه، جزئیات شاخص‌های نمره‌دهی در ملاک‌های ارزیابی تعیین شده در ردیف‌های 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 5، 4، 3، 2، 1 براساس دستورالعمل داخلی مؤسسه (موضوع بند 1-2 همین بخشنامه) اجرایی می‌شود.

3-2- ردیف 6 جدول پیوست شماره 1 شیوه‌نامه، بر اساس دستورالعمل داخلی مؤسسه و صرفاً برای کتاب‌های درسی منتشر شده در مؤسسه، سازمان سمت و مرکز نشر کتب دانشگاهی نمره‌دهی شود.

4-2- ردیف 7 جدول پیوست شماره 1 شیوه‌نامه، بر اساس دستورالعمل داخلی مؤسسه و صرفاً برای تدوین یا بازنگری برنامه‌های درسی مورد تأئید شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت نمره‌دهی شود.

5-2- ردیف 15 جدول پیوست شماره 1 شیوه‌نامه، بر اساس دستورالعمل داخلی مؤسسه و برای موارد همکاری  با بنیاد ملی نخبگان و با تأئید بنیاد ملی نخبگان استان یا پذیرش استاد محور و دانشجویان استعداد درخشان بر اساس آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شیوه استادمحور در راستای رفع نیازهای کشور در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1402-1403 نمره‌دهی شود.

6-2- ردیف 16 جدول پیوست شماره 1 شیوه‌نامه، بر اساس دستورالعمل داخلی مؤسسه و صرفاً برای شاخص‌های ذیل (مندرج در جدول شماره 1) نمره‌دهی شوند.

جدول شماره 1: شاخص‌های مشارکت در تحقق دانشگاه تمدن‌ساز مبتنی بر حکمت و دانایی

ردیف

شاخص

حداکثر  نمره در واحد فعالیت

حداکثر کل نمره

1

نظریه‌پردازی در علوم مختلف در  سه سال اخیر

5

15

2

مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی مؤسسه مرتبط  با رفع نیازهای کشور در حوزه آموزشی در سال تحصیلی 1401-1402

2

6

3

مشارکت در فعالیت‌های خیریه و عام‌المنفعه مؤسسه در حوزه آموزشی در سال تحصیلی 1401-1402

2

4

4

همکاری علمی با نهادهای آموزشی و فرهنگی داخلی (همچون آموزش  و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه‌های علمیه) در حوزه آموزشی در سال تحصیلی 1401-1402

2

4

5

نقش در مرجعیت علمی مؤسسه و کشور در سطح بین‌المللی در سال تحصیلی 1401/1402

10

10

6

مشارکت در آگاهی بخشی نسبت به دستاوردهای علمی و فناوری کشور به ویژه به دانشجویان (راویان پیشرفت) در سال  تحصیلی 1401-1402

2

6

7

مشارکت در طراحی، تدوین و تحقق نظام گسترش فعالیت‌های جمعی همچون اردوهای جهادی و جمعی دانشجویی با مأموریت فرهنگی و فکری مشخص (یادگیری حین عمل) در سال تحصیلی 1401-1402

5

5

مجموع

-

30

 

 

7-2- دهه سرآمدی آموزشی در سال 1403 از 8 اردیبهشت ماه به مدت ده روز برگزار خواهد شد. مؤسسات بایستی مراسم انتخاب سرآمدان آموزشی در سال تحصیلی 1401-1402 را در سطح مؤسسه در اردیبهشت ماه برگزار نمایند.

8-2- در اجرای ماده 7 شیوه‌نامه، مؤسسات فهرست منتخبین خود جهت حضور در فرآیند انتخاب سرآمد آموزشی کشوری را بایستی تا پایان فروردین‌ماه 1403 به همراه کلیه مدارک مرتبط با صورتجلسه انتخاب سرآمد آموزشی در مؤسسه و مدارک موردنیاز مرتبط با  جدول زیر (جدول شماره 2) را به دبیرخانه انتخاب سرآمدان آموزشی وزارت (معاونت آموزشی وزارت) ارسال نمایند.

نکته: مطابق با ماده 7 شیوه‌نامه، مؤسسات برای انتخاب سرآمد آموزشی کشوری، به ازای هر 300 عضو هیأت  علمی شاغل در مؤسسه، یک نفر از اعضاء هیأت علمی را از میان سرآمدان آموزشی مؤسسه در همان سال با انتخاب کمیته سرآمدان آموزشی مؤسسه به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی می‌نماید. مؤسساتی که زیر 300 نفر  عضو هیأت علمی دارند یک نفر را می‌توانند جهت انتخاب به عنوان سرآمد آموزشی کشوری به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نمایند. نحوه محاسبه امتیازات سرآمدان آموزشی معرفی‌شده توسط مؤسسات جهت حضور در فرآیند انتخاب سرآمدان آموزشی کشوری توسط شورای انتخاب سرآمدان آموزشی وزارت بر  اساس جدول شماره 2 محاسبه می‌شود.

جدول شماره 2: نحوه محاسبه امتیازات در فرایند انتخاب سرآمد آموزشی کشوری

Text Box: ردیف

Your text here

 

Your text here

Your text here

 

Text Box: ویژگی

ملاک ارزیابی

حداقل  امتیاز مورد نیاز کسب‌شده در موسسه

*

حداکثر امتیاز در ارزیابی سرآمد آموزشی کشوری

**

توضیحات و مدرک مورد نیاز جهت ارزیابی

***

1

 

کیفیت و پویایی تدریس دورۀ تحصیلات تکمیلی

70

-

صورتجلسه موسسه

2

Text Box: فعالیت آموزشی (100 امتیاز) کیفیت و پویایی تدریس دورۀ کارشناسی*

-

3

رعایت مقررات آموزشی و شئون معلمی

-

4

استفاده از فناوری‌های آموزشی مکمل در تدریس

-

20

فرم پیوست 1 این بخشنامه

5

 

تولیدات آموزشی

25

25

فرم پیوست 2 این بخشنامه

6

Text Box: فعالیت آموزشی (100 امتیاز) تصنیف و تألیف با ترجمۀ کتب درسی

35

هر کتاب مطابق با بند 3-2 این بخشنامه تا سقف 15 نمره با نظر کمیته داوری (در سال تحصیلی 1400-1401 و 1402-1402) ****

7

طرح برنامۀ درسی

25

هر برنامه درسی مطابق با بند 2-4 این بخشنامه تا سقف 15 نمره با نظر کمیته داوری

8

حضور در دوره‌های آموزشی سرآمدی آموزشی

-

-

9

 

Text Box: فعالیت فرهنگی و اخلاق حرفه‌ای (100)حضور فعال در دانشگاه و مشارکت در انجام فعالیت‌های اجرایی مرتبط با آموزش

50

-

صورتجلسه موسسه

10

فعالیت اجرایی مؤثر در امور آموزش عالی

-

11

اشتهار به ارزش‌های دینی و اخلاقی

-

12

مشارکت مؤثر در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با برگزاری پرنشاط کلاس درس

-

13

Text Box: فعالیت شاگردپروری (70 امتیاز)

مشارکت مؤثر در تربیت دانش‌آموختگان برجستۀ علمی

15

-

صورتجلسه موسسه

14

مشارکت مؤثر در سمت استاد مشاور آموزشی (مطابق با مقررات آموزشی یکپارچه)

-

15

مشارکت مؤثر به عنوان استاد همراه نخبگان و استعدادهای درخشان

-

20

5 امتیاز به ازای هر پذیرش استاد محور دانشجویان استعداد درخشان یا همکاری با بنیاد ملی نخبگان مطابق با بند 2-5 این بخشنامه

16

 

نظریه‌پردازی در علوم مختلف در سه سال اخیر

-

15

هر نظریه‌پردازی مورد تأئید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی 15 امتیاز (از سال تحصیلی 1399-1400 تا سال تحصیلی 1401-1402)

مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی مؤسسه مرتبط با رفع نیازهای کشور در حوزه آموزشی در سال تحصیلی 1401/1402

10

-

صورتجلسه مؤسسه

مشارکت در فعالیت‌های خیریه و عام‌المنفعه مؤسسه در حوزه آموزشی در سال تحصیلی 1401-1402

-

Text Box: فعالیت شاگردپروری (مشارکت در تحقق دانشگاه تمدن‌ساز مبتنی بر حکمت و دانایی)(30 امتیاز) همکاری علمی با نهادهای آموزشی و فرهنگی داخلی (همچون آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه‌های علمیه) در حوزه آموزشی در سال تحصیلی 1401-1402

-

نقش در مرجعیت علمی مؤسسه و کشور در سطح بین‌المللی در سال تحصیلی 1401-1402

-

مشارکت در آگاهی بخشی نسبت به دستاوردهای علمی و فناوری کشور به ویژه به دانشجویان (راویان پیشرفت) در سال تحصیلی 1401-1402

-

مشارکت در طراحی، تدوین و تحقق نظام گسترش فعالیت‌های جمعی همچون اردوهای جهادی و جمعی دانشجویی با مأموریت فرهنگی و فکری مشخص (یادگیری حین عمل) در سال تحصیلی 1401-1402

-

 

* کسب حداقل نمره در صورتجلسه ارسالی موسسه، جهت ورود عضو هیأت علمی معرفی شده به فرآیند داوری انتخاب سرآمد آموزشی کشوری الزامی می‌باشد.

** در انتخاب سرآمد آموزشی کشوری برای ملاک‌های ارزیابی که حداکثر نمره در جدول مشخص نشده است، صرفاً نمره بر اساس صورتجلسه ارسالی موسسه برای ورود به فرایند داوری ملاک عمل خواهد بود.

*** موسسه بایستی علاوه بر ارسال صورتجلسه و مدارک انتخاب عضو هیأت علمی منتخب در موسسه، مدارک موردنیاز پیش‌بینی شده در جدول مذکور را برای ارائه امتیازان به عضو هیأت علمی توسط کمیته داوری وزارت به طور کامل در موعد مقرر شده در اختیار معاونت وزارت قرار دهد.

**** منظور از کمیته داوری در این جدول، کمیته داوری تشکیل شده در معاونت آموزشی وزارت جهت محاسبه نمرات برای انتخاب سرآمدان آموزشی کشوری است.

9-2- سرکار خانم دکتر آل مراد (82233863-021) جهت پاسخگویی به سؤالات و ابهامات معرفی می‌شوند.

ماده 3: این بخشنامه در 3 ماده و برای انتخاب سرآمدان آموزشی سال 1401-1402 در تاریخ 28/11/1402 توسط معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شد و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

 

 

پیوست 1: فرم استفاده از فناوری‌های آموزشی مکمل در تدریس

فناوری آموزشی مکمل در تدریس مورد استفاده:

 

تعداد دانشجویان بهره‌مند از فناوری آموزشی مکمل در سال تحصیلی 1401-1402: ....

 

توضیح نقش و سرآمدی عضو هیأت علمی در بکارگیری فناوری آموزشی مکمل در تدریس:

 

 

 

 

دستاوردهای حاصل از بهره‌مندی از فناوری آموزشی مکمل در تدریس توسط عضو هیأت علمی

 

 

 

 

 

* مدارک بهره‌گیری از فناوری آموزشی مکمل در قالب عکس و فیلم پیوست شود.

* تا سقف 10 امتیاز به ازای هر فناوری آموزشی مکمل مورداستفاده توسط کمیته داوری وزارت تخصیص داده خواهد شد.

پیوست 2: فرم تولیدات آموزشی

عنوان تولید آموزشی:

 

تعداد دانشجویان بهره‌مند تولید آموزشی در سال تحصیلی 1401-1402: ....

 

توضیح نقش و سرآمدی عضو هیأت علمی در تولید آموزشی:

 

 

 

 

دستاوردهای حاصل از بهره‌مندی از تولید آموزشی

 

 

 

 

 

* مدارک توسعه تولید آموزشی و بهره‌گیری از آن در قالب عکس و فیلم پیوست شود.

* تا سقف 15 امتیاز به ازای هر تولید آموزشی توسط کمیته داوری تخصیص داده خواهد شد.