هیات علمی-جذب هیات علمی-شرایط و ضوابط

هیات علمی-جذب هیات علمی-شرایط و ضوابط


[توضیح شرایط ارائه درخواست]

به اطلاع می‌رساند با توجه به آیین‌نامه جذب اعضای هیأت‌علمی، ثبت نام متقاضیان بر اساس اعلام مرکز جذب اعضای هیأت‌علمی با آدرس mjazb.ir  و در چارچوب زمانی تعیین شده در پورتال این مرکز انجام می‌گردد.

 

 

فرم داوطلبان استخدام