نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی 1403

اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی 1403


 

اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی 1403

  بدین‏وسیله به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی می‌رساند، بر اساس موافقت معاون محترم آموزشی و تحصلات تکمیلی دانشگاه شیراز، ترم تابستانی 1403 دانشگاه شیراز با  نظارت و اجرای دانشکده پردیس دانشگاه به صورت حضوری ( کلاسها و امتحانات ) برگزار خواهد شد. تمامی دانشجویان دانشگاه‏های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، پیام نور، موسسه های غیرانتفاعی( که از طریق سازمان ملی نظام سنجش و ارزشیابی کشور پذیرش شده اند) ، مجاز به ثبت نام هستند.

الف: برنامه زمان‏بندی

عنوان

تاریخ

ثبت نام

18 الی 20 تیر

شروع کلاسها

30 تیر

پایان کلاسها

2  شهریور

تاریخ آزمون های پایان ترم

3 الی 11 شهریور

 

ب: جدول شهریه

شهریه پیشنهادی تابستان 1403 دانشگاه شیراز

شهریه ثابت و  متغیر هر واحد درسی عمومی غیرعملی

380000  تومان

شهریه ثابت و  متغیر هر واحد درسی پایه و تخصصی

520000  تومان

 

ج: مقررات و ضوابط

 ضروری است ضوابط و مقررات ترم تابستانی 1403 دانشگاه شیراز به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات بر عهده متقاضی است.

1- جهت اطلاع از لیست دروس ارائه شده به وب‏ سایت دانشگاه شیراز به نشانی www.shirazu.ac.ir   بخش اخبار و اطلاعیه ‏ها مراجعه فرمایید.

 2-  ثبت نام ترم تابستانی به صورت سیستمی می باشد.

3-  طول دوره ترم تابستانی پنج هفته، بدون در نظر گرفتن زمان آزمون‏ها، است.

4-   تمامی کلاس‏ها به صورت حضوری می باشد.

5-  نحوه برگزاری امتحانات به صورت حضوری می باشد .

6-  امکانات خوابگاهی،  سلف سرویس و وسیله ایاب و ذهاب در ترم تابستانی مهیا نیست و مسئولیت به عهده خود دانشجو می باشد.

7-  دروس دو واحدی شش ساعت و نیم در هفته، دروس سه واحدی نه ساعت و نیم در هفته و دروس چهار واحدی دوازده ساعت و نیم در هفته تشکیل می‏ گردد.

8-حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستانی ۶ واحد است.

9- حذف و اضافه در ترم تابستانی امکان‌پذیر نیست.

10-  شهریه ترم تابستانی پس از انتخاب واحد از دانشجو اخذ می‏ گردد و به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

11- در صورت ثبت نام و عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل، شهریه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

12- کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز برای اخذ دروس پایه و اصلی، داشتن موافقت بخش الزامی هست و در صورتی که بعد از ثبت نام بخش با اخذ دروس مخالفت نماید هر گونه مشکل (آموزشی و مالی) به عهده دانشجو خواهد بود.

13- دانشجو در انتخاب واحد بایستی دقت نماید که امتحانات پایان ترم دروس انتخابی تداخل زمانی نداشته باشد.

14- ضروری است دانشجویان سایر دانشگاه‏ها در زمان ثبت نام ، فرم میهمان (که در آن نام دانشگاه مبدا، شماره ملی، عنوان درس، تعداد واحد درسی، شماره نامه ثبتی و تاریخ نامه که به تایید مدیریت امور آموزشی دانشگاه مبدا رسیده است، در سیستم اپلود شود) دریافت نمایند. عواقب هرگونه مغایرت در واحدهای درخواست شده توسط دانشجو با فرم میهمان بر عهده دانشجو است و دانشگاه شیراز هیچ‏گونه مسئولیتی در خصوص تغییر، جابجایی، حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص این مغایرت ها و یا بازگشت شهریه ندارد.

15- در صورتی که درس یا درس‏هایی از سوی آموزش دانشکده به علت نرسیدن به حدنصاب لازم حذف گردد، شهریه پرداختی با تایید معاونت آموزشی دانشکده و پس از طی مراحل اداری توسط مدیریت امور مالی دانشکده قابل بازگشت خواهد بود.

د: ارتباط با ما:

برای پاسخگویی به سئوالات احتمالی دانشجویان عزیز شماره های تماس به شرح زیر می باشد. ساعت پاسخگویی و مراجعه حضوری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 13:30 می باشد. 07136286560 و07136269186

 

ه: دروس ارائه شده در ترم تابستانی 1403 دانشگاه شیراز

نوع درس

عنوان درس

 

پایه

ریاضی عمومی 1 ( چهار واحد)

ریاضی عمومی 2 ( چهار واحد)

ریاضی عمومی  ۱ (سه واحد)

ریاضی عمومی ۲ (سه واحد)

فیزیک  ۱  (سه واحد)

فیزیک ۲  (سه واحد)

آمار زیستی

معادلات دیفرانسیل

ریاضیات مهندسی

 

عمومی

انگلیسی عمومی (سه واحد)

فارسی عمومی (سه واحد)

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (.دو واحد)

تفسیر موضوعی قرآن (.دو واحد)

اندیشه اسلامی  ۱ (.دو واحد)

اندیشه اسلامی  ۲ (.دو واحد)

انقلاب اسلامی ایران (.دو واحد)

آیین زندگی(.دو واحد)

 

 

 

اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی 1403

  بدین‏وسیله به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی می‌رساند، بر اساس موافقت معاون محترم آموزشی و تحصلات تکمیلی دانشگاه شیراز، ترم تابستانی 1403 دانشگاه شیراز با  نظارت و اجرای دانشکده پردیس دانشگاه به صورت حضوری ( کلاسها و امتحانات ) برگزار خواهد شد. تمامی دانشجویان دانشگاه‏های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، پیام نور، موسسه های غیرانتفاعی( که از طریق سازمان ملی نظام سنجش و ارزشیابی کشور پذیرش شده اند) ، مجاز به ثبت نام هستند.

الف: برنامه زمان‏بندی

عنوان

تاریخ

ثبت نام

18 الی 20 تیر

شروع کلاسها

30 تیر

پایان کلاسها

2  شهریور

تاریخ آزمون های پایان ترم

3 الی 11 شهریور

 

ب: جدول شهریه

شهریه پیشنهادی تابستان 1403 دانشگاه شیراز

شهریه ثابت و  متغیر هر واحد درسی عمومی غیرعملی

380000  تومان

شهریه ثابت و  متغیر هر واحد درسی پایه و تخصصی

520000  تومان

 

ج: مقررات و ضوابط

 ضروری است ضوابط و مقررات ترم تابستانی 1403 دانشگاه شیراز به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات بر عهده متقاضی است.

1- جهت اطلاع از لیست دروس ارائه شده به وب‏ سایت دانشگاه شیراز به نشانی www.shirazu.ac.ir   بخش اخبار و اطلاعیه ‏ها مراجعه فرمایید.

 2-  ثبت نام ترم تابستانی به صورت سیستمی می باشد.

3-  طول دوره ترم تابستانی پنج هفته، بدون در نظر گرفتن زمان آزمون‏ها، است.

4-   تمامی کلاس‏ها به صورت حضوری می باشد.

5-  نحوه برگزاری امتحانات به صورت حضوری می باشد .

6-  امکانات خوابگاهی،  سلف سرویس و وسیله ایاب و ذهاب در ترم تابستانی مهیا نیست و مسئولیت به عهده خود دانشجو می باشد.

7-  دروس دو واحدی شش ساعت و نیم در هفته، دروس سه واحدی نه ساعت و نیم در هفته و دروس چهار واحدی دوازده ساعت و نیم در هفته تشکیل می‏ گردد.

8-حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستانی ۶ واحد است.

9- حذف و اضافه در ترم تابستانی امکان‌پذیر نیست.

10-  شهریه ترم تابستانی پس از انتخاب واحد از دانشجو اخذ می‏ گردد و به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

11- در صورت ثبت نام و عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده توسط دانشجو به هر دلیل، شهریه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

12- کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز برای اخذ دروس پایه و اصلی، داشتن موافقت بخش الزامی هست و در صورتی که بعد از ثبت نام بخش با اخذ دروس مخالفت نماید هر گونه مشکل (آموزشی و مالی) به عهده دانشجو خواهد بود.

13- دانشجو در انتخاب واحد بایستی دقت نماید که امتحانات پایان ترم دروس انتخابی تداخل زمانی نداشته باشد.

14- ضروری است دانشجویان سایر دانشگاه‏ها در زمان ثبت نام ، فرم میهمان (که در آن نام دانشگاه مبدا، شماره ملی، عنوان درس، تعداد واحد درسی، شماره نامه ثبتی و تاریخ نامه که به تایید مدیریت امور آموزشی دانشگاه مبدا رسیده است، در سیستم اپلود شود) دریافت نمایند. عواقب هرگونه مغایرت در واحدهای درخواست شده توسط دانشجو با فرم میهمان بر عهده دانشجو است و دانشگاه شیراز هیچ‏گونه مسئولیتی در خصوص تغییر، جابجایی، حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص این مغایرت ها و یا بازگشت شهریه ندارد.

15- در صورتی که درس یا درس‏هایی از سوی آموزش دانشکده به علت نرسیدن به حدنصاب لازم حذف گردد، شهریه پرداختی با تایید معاونت آموزشی دانشکده و پس از طی مراحل اداری توسط مدیریت امور مالی دانشکده قابل بازگشت خواهد بود.

د: ارتباط با ما:

برای پاسخگویی به سئوالات احتمالی دانشجویان عزیز شماره های تماس به شرح زیر می باشد. ساعت پاسخگویی و مراجعه حضوری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 13:30 می باشد. 07136286560 و07136269186

 

ه: دروس ارائه شده در ترم تابستانی 1403 دانشگاه شیراز

نوع درس

عنوان درس

 

پایه

ریاضی عمومی 1 ( چهار واحد)

ریاضی عمومی 2 ( چهار واحد)

ریاضی عمومی  ۱ (سه واحد)

ریاضی عمومی ۲ (سه واحد)

فیزیک  ۱  (سه واحد)

فیزیک ۲  (سه واحد)

آمار زیستی

معادلات دیفرانسیل

ریاضیات مهندسی

 

عمومی

انگلیسی عمومی (سه واحد)

فارسی عمومی (سه واحد)

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (.دو واحد)

تفسیر موضوعی قرآن (.دو واحد)

اندیشه اسلامی  ۱ (.دو واحد)

اندیشه اسلامی  ۲ (.دو واحد)

انقلاب اسلامی ایران (.دو واحد)

آیین زندگی(.دو واحد)