نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین دوره مجازی طراحی و اجرای کلاس معکوس، راهکاری جدید برای آموزش های دانشگاهی

دومین دوره مجازی طراحی و اجرای کلاس معکوس، راهکاری جدید برای آموزش های دانشگاهی


مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز برگزار می کند:
دومین دوره مجازی * " طراحی و اجرای کلاس معکوس، راهکاری جدید برای آموزش های دانشگاهی "*
مدرس:
*دکتر رضا مستوفی زاده قلمفرسا (استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز )*
زمان: *سه شنبه 26 دیماه 1402
 از ساعت 8 الی 12*
 لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز:
Sufa.shirazu.ac.ir
لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:
https://education.shirazu.ac.ir/difc2