نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین نشست حرفه ای اعضای هیات علمی

سومین نشست حرفه ای اعضای هیات علمی


 

 

شرکت در نشست رایگان می باشد.

 

مرکز تعالی تدریس دانشگاه شیراز با همکاری ستاد طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی  با همکاری معاونت آموزشی برگزار می کند:

سومین نشست حرفه ای اعضای هیات علمی

مدرس:

دکتر احد فرامرز قراملکی  (استاد فلسفه و کلام دانشگاه شیراز)

 

زمان: چهارشنبه 26  مهرماه 1402

از ساعت 16 لغایت 18

 

لینک ثبت نام اساتید دانشگاه شیراز:

Sufa.shirazu.ac.ir

لینک ثبت نام سایر دانشگاه ها:

https://education.shirazu.ac.ir/pm

 

لینک برگزاری نشست پس از ثبت نام ارسال  می گردد.