نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش خبری برگزاری 2 دوره طراحی و اجرای کلاس معکوس راهکاری جدید بر آموزش های دانشگاهی

گزارش خبری برگزاری 2 دوره طراحی و اجرای کلاس معکوس راهکاری جدید بر آموزش های دانشگاهی


دوره طراحی و اجرای کلاس معکوس راهکاری جدید بر آموزش های دانشگاهی در دیماه 1402 برای اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور برگزار گردید.

 

مرکز تعالی تدریس و توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز با توجه به استقبال اعضای هیئت علمی و متقاضیان جذب دانشگاه های کشور  دوره‌ی آموزشی مجازی « طراحی و اجرای کلاس معکوس، راهکاری جدید برای آموزش های دانشگاهی» را در دو گروه در روزهای چهارشنبه 20 دیماه و سه شنبه 26 دیماه 1402  با تعداد حدود 100 نفر شرکت کننده  برگزار نمود. 

جناب آقای دکتر رضا مستوفی زاده قلمفرسا (استاد بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز) به بیان سرفصل های زیر پرداختند:

  • مفهوم کلاس معکوس، فرصت ها و چالش ها
  • طراحی  و اجرای کلاس های معکوس
  • تولید و تهیه محتوا برای کلاس های معکوس

جلسه با کارورزی در اجرای کلاس معکوس و پرسش و پاسخ بین اعضای محترم هیئت علمی و مدرس دوره پایان یافت.