گسترش تحصیلات تکمیلی از مهمترین دستاوردهای انقلاب است

گسترش تحصیلات تکمیلی از مهمترین دستاوردهای انقلاب است


رئیس دانشگاه شیراز با تاکید بر این که انقلاب اسلامی دستاوردهای بی شماری در بخش های مختلف داشته است، گفت: گسترش تحصیلات تکمیلی و تربیت نیروهای متخصص و ماهر از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه آموزش عالی به شمار می رود.

کلاس حمید نادگران در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه دانشگاه شیراز رویه تداوم توسعه و گسترش تحصیلات تکمیلی را به خوبی دنبال می کند، افزود: امروز ٥٠ درصد از دانشجویان شاغل به تحصیل، در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند که در شمار نیروهای متخصص جامعه محسوب می شوند. وی همچنین استقلال را مهمترین دستاورد انقلاب در بعد سیاسی خواند و گفت: ایران کشوری است که از جایی دستور نمی گیرد و برنامه ریزی ها را خود انجام می دهد، حتی اگر نواقصی در آن وجود داشته باشد و در این زمینه به درجه خوبی از استقلال رسیده است. رئیس دانشگاه شیراز تصریح کرد: اهدافی برای انقلاب ترسیم شد که علی رغم همه مشکلات و تنگناها، امروز به بسیاری از آنها دست یافته ایم. نادگران مهمترین مشکل در بعد آموزش کشور را بازبینی نشدن برنامه های آموزشی در سطح دانشگاه ها و بازبینی نشدن رویدادها در سطح آموزش عالی نظیر حضور در مجامع بین المللی و تعامل با دستگاه های آموزشی و پژوهشی موجود در دنیا دانست و تاکید کرد: در چهل سالگی انقلاب به این دو مهم باید بیش از گذشته پرداخته شود. وی با اشاره به وجود ١٧ هزار دانشجو در دانشگاه شیراز، خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب تنها دو هزار دانشجو در مجموع دانشگاه شیراز و علوم پزشکی مشغول به تحصیل بودند. رئیس دانشگاه شیراز گفت: این دانشگاه طی چهار دهه گذشته در عرصه های مختلف دستاوردهای بسیار خوبی داشته و امروز نیز رویکرد دانشگاه شیراز کیفی سازی آموزش است که به جد دنبال می شود. نادگران همچنین ارتباط با صنعت، داشتن طرح های درجه یک ملی، انجام برخی امور توسط دانشگاهیان و حضور دانشگاهیان در متن جامعه را از دیگر دستاوردهای پس از انقلاب اسلامی در استان فارس و شهر شیراز عنوان کرد. انتهای پیام